Välkommen till min sida

SKAF:s nya stadgar

 beslutade 2021-08-28.pdf


                                                 
 

                                           

                                             

En stilig ung herre. Inte lätta att ta foto eftersom han sprang mellan de olika alternativen i parken. Här provar han seniordelen (man måste ju kolla allt).

En stilig, ung herre som ser ut att veta om att han ser bra ut bra på bild

maskrosor - så gott

aprilväder med snö

Kängurutass

Nya bilder på kaniner finns under rubriken Önnestad 2020

En snygg katt

 

 

  

               

                      
                                                                                              

     Kaninen och nappen ger tröst när jag är ledsen