1,0             Hane
0,1             Hona
1,2             En hane och två honor
0,3             Tre honor
3,0             Tre hanar

Vuxna: Kaninen ska vid bedömningen vara minst sex månader
Ungdjur: På bedömningsdagen ska kaninen vara m
inst fyra månader

Stam: En hane och två honor som tävlar tillsammans
Grupp:Tre hanar eller tre honor som tävlar tillsammans
Kollektion: Fyra kaniner som tävlar tillsammans, båda könen ska vara representerade         
Elitgrupp: Fyra kaniner oberoende av ras, färg, teckning, hårstruktur, kön eller ålder tävlar tillsammans

Punkter på bedömningskortet: Vikten kontrolleras.
Rasprägel och presentation
: Domaren tittar på öronens ställning och längd, (på alla typer av Vädur mäts öronlängden från spets till spets) ser efter om kaninen har någon hakpåse och att den sitter fint på bordet. Sedan vänder domaren på kaninen, kontrollerar kön, svans, tänder, buk- och klofärg.
Kroppsform
: Vid bedömning av kroppsform stryker domaren kaninen längst rygg och sidor för att avgöra om den är välformad och inte har några utstående kanter.
Pälsens kvalitet
avgörs genom att känna på "slaget" i pälsen. Är kvaliteten bra faller pälsen på plats med en gång, när domaren stryker den mothårs.

Pälsens täthet
kontrolleras genom att domaren blåser i den.

Färg och teckning
som är nästa punkt på bedömningskortet är helt beroende på vilken variant man har.

Kondition, vård och sundhet
. Uppfödaren ska se till att alla klorna är klippta och att kaninen är ren överallt. Misstänker du att kaninen är sjuk skall du lämna den hemma. Sjuka djur bedöms inte.

Länsförening inom Sveriges Kaninavels-förenigars Riksförbund