Engelsk Vädur. Lägg märke till de långa öronen.

Dvärgvädurar i olika färger