Bilder från utställningen 

Några av utställningens duvor