Du som vill bli medlem kan skicka ett mail till medlem.skaf@telia.com. I mailet uppger du namn, gatuadress, postnummer och ort (om du är inneboende hos någon skall c/o-adressen vara med) så får du ett inbetalningskort och information.  Ange om du är under eller över 18 år och tala om vilket län du vill tillhöra. 

Medlemskapet gäller från den 1/1 - 31/12. 
                                

Medlemsavgiften betalas på BG 423-9828.

Medlemsavgiften för 2019 är 450 kronor för seniorer (18 år), 300 för juniorer (från 7 år) och 150 för familjemedlemmar (per styck, kopplade till en senior och boende på samma adress). Familjemedlemmen måste bo på samma adress som senioren.

Som medlem kan du tävla med din kanin på utställningar. Får kaninen bra poäng av domaren kan du vinna priser liknande de på bilden. Du får medlemstidningen som kommer ut med 8 nummer per år.