Bilder från utställningen i Talldungen, Önnestad den 18 maj 2019

Bästa junior Rocky Brunstorp och BIS-ägare Linus Persson             


                             Hans Kvist o BIM-kaninen                  Christer Järnede, BIM-uttagningen                                     

       

Utställningens segrare i Klass A, Gösta Möller